Käyttöehdot

Vuokraa sauna | Saunat.co

Mainonnan ohjeistukset

Mainostussäännöt

Mainostussäännöt, käyttöehdot ja tietojenkäyttökäytäntö koskevat kaikkia Saunat.co:ssa näkyviä bannerimainoksia ja muuta mahdollista kaupallista sisältöä. Mainostajien on varmistettava, että mainokset noudattavat kaikkia soveltuvia lakeja, säädöksiä ja ohjeita. Kaikkien mainoksen väittämien on oltava riittävästi todistettuja.

Mainokset eivät saa loukata käyttäjiä. Mainokset ja mahdollisesti mainoksen sisältämät tarjoukset eivät saa olla vääriä, petollisia tai harhaanjohtavia eivätkä ne saa sisältää roskapostitusta tai tukea harmaan talouden toimintaa.

Mainosten on edustettava selkeästi mainostettavaa yritystä, tuotetta, palvelua tai tuotemerkkiä.

Mainokset, jotka saavat merkittävästi negatiivista palautetta tai joiden muuten todetaan olevan sääntöjemme vastaisia, on kielletty ja ne saatetaan poistaa. Saunat.co pidättää oikeuden hylätä, hyväksyä tai poistaa minkä tahansa mainoksen mistä tahansa syystä omasta päätöksestämme. Näitä ohjeita voidaan muuttaa milloin tahansa.

© Saunat.co – Kaikki Suomen saunat · saunat.co@gmail.com · Käyttöehdot

Pin It on Pinterest